Heltborg Mølle

Heltborg Mølle er en jordstående hollandsk vindmølle. Møllen, der er opført i 1875, består af en ottekantet overbygning med spåntækning på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder af kampesten. Møllen har tre lofter over kælderen. Hatten er løgformet og beklædt med pap. Vingerne har hækværk til sejl og er forsynet med et udvendigt hejseværk. Det er en relativ lille mølle, der krøjer manuelt.

 

Møllen blev bygget som en kornmølle og var i drift indtil 1947, hvor mølleren opgav konkurrencen mod de store, eldrevne industrimøller. Den stod til nedrivning i 1950, men en kreds af borgere i Heltborg dannede "Foreningen Heltborg Gamle Mølle" og købte møllen for 500 kroner. Møllen blev omfattende restaureret i 1977-1981 og i 2002 fik møllen nyt vingefang.


Nu står møllen som et flot vartegn for Heltborg by. Møllen er aflåst, men kan  besøges ved henvendelse til formand Peter Kirk Jensen.

Møllen
Møllen

Økonomien til vedholdelse af Heltborg Mølle kommer fra kontingenter til foreningen og det årlige loppemarked, som afholdes hvert år på den sidste søndag i september i Heltborg Forsamlingshus.

Donationer til loppemarkedet kan aftales ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen for Heltborg Gl. Mølle:

Formand Peter Kirk Jensen, tlf.: 4238 9388

Kasserer Erik Toft

Sekretær Henning Bundgaard

Christian Rask

Anni Pedersen

Rask Service
Åge Pedersen
Ret og Råd

Møllen

..kom og kig..

Thy Clean