Heltborg Kirke

Heltborg Kirke

Morgensang i Doveodde Købmandsgård tre onsdage i juli -

d. 1., d. 15. og d. 29 juli.

Klik her for at gå til Boddum - Ydby kirkers hjemmmeside og læs mere.

SOGNEPRÆST Margit Dahl

KST. SOGNEPRÆST Knud Bunde Nielsen


MENIGHEDSRÅDET:

FORMAND Anna-Lis Kathrine Skammelsen

NÆSTFORMAND Bente Egeberg

KIRKEVÆRGE Margit I. Vang

KASSERER Vivian Mølsted Egeberg

Heltborg kirke:

Kirken gennemgik senest en restaurering i 1969.

Den ligger højt med udkig over marker og fjord.


Prædikestolen og altertavlen er fra begyndelsen af 1660'erne og sikkert fremstillet af "Tømmerby-snedkeren".

I 1884 blev altertavlen kasseret og gemt på kirkeloftet. Den blev atter fundet frem i 1933-34.Klik her og læs mere om Heltborg Kirke fra Nationalmuseet..

Klik her for at gå til Boddum - Ydby kirkers hjemmmeside..

Åge Pedersen
Ret og Råd
Handgjow
Thy Clean
Rask Service