Heltborg Kirke

Heltborg Kirke

Onsdag den 21/10 kl. 19:30 er der sogneaften i Heltborg Forsamlingshus. Kjersti, Sune og Ejgil Enevoldsen vil synge og underholde med danske sange og viser


Konfirmandtilmelding til året 2020-2021.

Klik her for at gå til Boddum - Ydby kirkers hjemmmeside og læs mere.

SOGNEPRÆST Maja Cilleborg


MENIGHEDSRÅDET:

FORMAND Anna-Lis Kathrine Skammelsen

NÆSTFORMAND Bente Egeberg

KIRKEVÆRGE Margit I. Vang

KASSERER Vivian Mølsted Egeberg

Heltborg kirke:

Kirken gennemgik senest en restaurering i 1969.

Den ligger højt med udkig over marker og fjord.


Prædikestolen og altertavlen er fra begyndelsen af 1660'erne og sikkert fremstillet af "Tømmerby-snedkeren".

I 1884 blev altertavlen kasseret og gemt på kirkeloftet. Den blev atter fundet frem i 1933-34.Klik her og læs mere om Heltborg Kirke fra Nationalmuseet..

Klik her for at gå til Boddum - Ydby kirkers hjemmmeside..

Åge Pedersen
Ret og Råd
Thy Clean
Rask Service