KommentarerKommunalplan

Kommentarer til Kommunalplanen 2017-2029

Indsendt af Jette Svensson og Birgit Kolding, Heltborg.


Klima,energi,infrastruktur

4.1.5 cykel-og naturstier:

1. Vi anbefaler at cykelstien ved Oddesund fortsættes helt til Thisted, for at give mulighed for mere motion for borgerne og en sikker cykelvej .

2. I Heltborg er der rigtig mange unge familier med børn. Nogle går i skole nu men mange

vokser til og skal i skole i Hurup eller Friskole. Der er ikke sikker cykelvej nogen af stederne, og derfor opfordrer vi til at lave en tunnel under hovedvej 11 mellem Landevejen, Heltborg til Brandsholmvej, samt cykelstien langs Hovedvej 11.

3. Det vil være en god ide at lave en trampesti langs Limfjorden fra Doverodde til Vildsund. For borgere i Thisted Kommune og turister der besøger området vil det give en unik oplevelse( COLD HAWAI INLAND)

4. Flere steder hindres der adgang til naturen på grund af at de markveje der var engang er blevet nedlagt af landmændene.

5. I forbindelse med at der kommer flere el-cykler på vejene, vil det være meget på sin plads at der bliver opsat opladestationer feks. Doverodde, Heltborg Museum, Cykelhandleren i Hurup og andre steder i hele kommunen. Det Bebyggede Land

1.1.1 Bystruktur-byudvikling

1. I Heltborg har vi flere fantastiske byggegrunde på Fjordsiden som vil kunne blive meget mere attraktive for borgere at købe hvis kommunen vil gøre en indsats for at sælge dem, ved bl.a. at lave en tunnel under hovedvejen så børnefamilier trygt kan sende deres børn til skolen.

2. Ude på landet i kommunen findes der mange små veje. Disse er i en dårlig forfatning og kan forårsage skade på de borgere og turister der cykler i området, og ligeledes syntes vi man bør planlægge nyt asfalt på parkeringspladsen ved Heltborg Museum.

Erhverv

3.2 Turisme

1. Vi vil gerne have et aktivt turistkontor tilbage i Sydthy ( Hurup) idet flere små virksomheder ( kunst håndværk) har kunnet mærke nedgang i besøgende efter vores turistkontor blev lukket.

2. Der mangler fokus på dette område af kommunen hvor der er mange kulturminder f.eks. Oldtidshøjene, Skyum Bjerge. Borger,Kultur og Fritid

5.4.6. Cold Hawai Inland

1. Ved Næssund Færgen vil det være oplagt at skabe et rekreativt område, som kan benyttes både fra land og fra vand. Fjordbyernes Netværk er i dialog med Næssund Færgen og De Syv Sogne på Mors angående et sådant projekt. Alle parter kan se fordelen ved at tilbyde gode faciliteter netop der. Samarbejdet med Mors vil styrkes og projektet vil øge opmærksomheden på muligheden for at cykle, løbe, sejle eller køre ”Fjorden Rundt”. Lige syd for færgelejet er et oplagt sted:

1. En lille mark skal købes og omdannes til grønt område.(+ parkeringsmuligheder)

2. Her foreslås en shelter,

3. toilet

4. gerne en udendørs koldvands bruser

5. grillfaciliteter.

6. lege område til børnene.

Der kunne også tilknyttes en vandshelter i nærheden, ( en af de 3 der beskrives i Doverodde),dog lidt væk fra færgelejet

2. Vi vil forslå at der laves en trampesti, træbro langs fjorden fra Næssund til Doverodde. Det giver en mulighed for at borgere og turister kan gå til Kunstmuseet evt. spise frokost på restauranten og gå tilbage og evt. tage færgen til Mors.

3. For børnefamilier vil det være mere trygt at bade ved Limfjorden frem for Vesterhavet, derfor opfordrer vi til at der bliver sat skilte op der henviser til bademuligheder i Limfjorden f.eks. Skyum Bjerge, Skyum Østerstrand, Futtrup Heltborg, Doverodde, Boddum og evt. Næssund ( se Fjordbyernes Netværk, Thy´s Oplevelseskort på Visitfjordbyerne.dk)Kommentar til Kommuneplan2017-2029

Indsendt af Jørgen Kjeldsen:


Fjordbyernes Netværk foreslår oprettelse af en Naturpark efter Friluftsrådets model omfattende Limfjorden syd for Vilsund med tilhørende Kystlinier.

Der er i forvejen en del stier og gamle markveje i området, som med få forbedringer kan øge adgangen til naturoplevelser langs fjorden.

Særlig fokus på Skyum Bjerge, Skyum Østerstrand, Færgelejet ved Næssund, Doverodde med henblik på forbedrede bademuligheder.