Foerstehjaelp

Førstehjælp i Heltborg forsamlingshus.


Vi har modtaget 7.560,00 kr. i støtte fra Tryg Fonden.

Derfor har vi afholdt et ”hjerte-lunge rednings- og førstehjælpskursus”.

Underviseren var førstehjælpsinstruktør Karsten Thurø fra Røde Kors.


Kurset blev afholdt i Heltborg forsamlingshus torsdag d. 5. og 12. oktober.


16 gode borgere fra Heltborg sogn deltog i kurset, og ved Museet har vi en hjertestarter, som kan benyttes ved hjertestop.


13 borgere fra Heltborg har meldt sig som hjerteløbere. Dette betyder, at vi sammen kan skabe tryghed i byen, da hjælpen hurtigere kan komme frem, i tilfælde af hjertestop.


Vi vil ca. hver 4. mdr. mødes og genopfriske, hvad vi har lært på kurset. På denne måde sikrer vi, at alle hjerteløbere er klædt grundigt på, til at varetage opgaven, og at vi alle er trygge i at bruge hjertestarteren.


Rikke Friis Gade og Benny Friis Gade vil være ansvarlige for, at der bliver fastsat dato for, hvornår vi mødes.


Ved spørgsmål kan de kontaktes på mail: rikke-friis005@hotmail.com eller tlf. nr. 61777320.